My official Japanese art name

30/01/2021

Po 20 latach kariery artystycznej otrzymałam swoje japońskie imię artystyczne od mojego mistrza Tohuna Kobayashiego: Toh-kou (東 虹) 東

„Toh-” pochodzi od 東 雲 Tohun, pierwszej części imienia mojego mistrza

虹 ma znaczenie tęczy. Mistrz Kobayashi, kiedy myśli o mnie, ma obraz tęczy, która łączy Europę i Japonię. Ten tytuł jest dowodem mojej oficjalnej przynależnośći do jego artystycznej klasy jako artystka następująca w szkole mistrza .

Instagram